Изменения: Geocaching

gpx-config 56d85b74

2019-12-31 15:36

lega4


Детали Различия
codestyle: reformat code

gpx-config f53593fd

2019-12-31 15:36

lega4


Детали Различия
settings: update PHPdoc

gpx-config 7a3cef0d

2019-12-31 15:36

valdemarhengu


Детали Различия
gpxsetup: implement settings for gpx

gpx-config 0e0bed58

2019-12-31 15:36

valdemarhengu


Детали Различия
gpxsetup: change export for the field hint

gpx-config 3a7ab626

2019-12-31 15:36

valdemarhengu


Детали Различия
gpxsetup: move sql requests to PDO

gpx-config 9aad2d72

2019-12-31 15:36

Valdemarhen


Детали Различия
gpxsetup: add phpdoc into to Settings.php

gpx-config 9a153380

2019-12-31 15:36

valdemarhengu


Детали Различия
gpxsetup: fix commented issues

Add 'All Notes' for the export
Remove warnings in the code

gpx-config 8cec4184

2019-12-31 15:36

lega4


Детали Различия
gpx: add hint about settings

gpx-config de7af24b

2019-12-31 15:36

valdemarhengu


Детали Различия
settings: extends print cache settings

fix-zero 25ef413d

2019-12-31 15:33

lega4


Детали Различия
fix zero error

fix-zero 08ff81ab

2019-12-31 15:30

lega4


Детали Различия
fix zero error

master cbac22e5

2019-12-31 15:17

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/10.php

master b09b72f7

2019-12-31 15:12

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/10.php

master 9777ac19

2019-12-31 14:48

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2017.php

master f7506d0f

2019-12-31 14:48

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2016.php

master 37bf4744

2019-12-31 14:47

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2015.php

master b374ac1e

2019-12-31 14:46

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2014.php

master 86fb77d1

2019-12-31 14:46

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2013.php

master 8b5c04d5

2019-12-31 14:45

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2012.php

master 57d54f8e

2019-12-31 14:44

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2011.php

master f1537aee

2019-12-31 14:44

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2010_1.php

master 0a7dda1d

2019-12-31 14:43

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2010.php

master 12ae0322

2019-12-31 14:42

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2008.php, wwwroot/pages/116_2009.php files

master 3ed85f65

2019-12-31 14:41

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2007.php

master be925175

2019-12-31 14:40

Dmitry


Детали Различия
Update wwwroot/pages/116_2006.php
 Первая  Пред.  1 2 3 ... 10 ... 20 ... 30 ... 38 39 40 41 42 43 44 ... 50 ... 60 ... 70 ... 80 ... 90 ... 100 ... 110 111 112 113  След.  Последняя